Data publikacji: 7 kwietnia 2020

Wsparcie w wydaniu: Fundacja Rodzić po Ludzku


ZALECENIA DOTYCZĄCE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ U PACJENTEK CHORYCH NA COVID-19 LUB Z PODEJRZENIEM INFEKCJi COVID-19

PODSUMOWANIE ORAZ TŁUMACZENIE WYBRANYCH ZALECEŃ OŚRODKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH

Kierownik projektu:  Karolina Morze

Autorki: Anna Kwiatek-Kucharska, Karolina Morze, Sylwia Ura-Polak
Korekta: Magdalena Błaszczyk, Martyna Puchalska
Skład: Karolina Morze
Konsultacja merytoryczna: lek. Urszula Bernatowicz-Łojko, IBCLC
Konsultacja merytoryczna: Fundacja Rodzić po Ludzku
Zdjęcia: Freepik
Wydawca:
Fundacja Promocji Karmienia Piersią
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
kontakt: zarzad@fpkp.pl
 Copyright 2020 (c) Fundacja Promocji Karmienia Piersią, wszystkie prawa zastrzeżone

Informacje zawarte w tym dokumencie są tłumaczeniem zaleceń ośrodków międzynarodowych, są aktualne w momencie publikacji. Sytuacja związana z COVID-19 zmienia się dynamicznie – aktualne informacje można znaleźć na stronach WHO (Światowa Organizacja Zdrowia, World Health Organization) oraz CDC (Centrum Prewencji i Kontroli Chorób, Center for Disease Control and Prevention). Publikacja ta nie jest pełnym przeglądem naukowym literatury medycznej mającej zastosowanie w obszarze będącym przedmiotem rozważań niniejszej publikacji a jedynie wybranych zagadnień. Tłumaczenie nie jest autoryzowane przez żadną z organizacji.

Data publikacji: 21 marca 2020

Wsparcie w wydaniu: Fundacja Rodzić po Ludzku


ZALECENIA DOTYCZĄCE KARMIENIA PIERSIĄ U PACJENTEK POZYTYWNYCH NA COVID-19 LUB PODEJRZANYCH O INFEKCJĘ COVID-19

PODSUMOWANIE ORAZ TŁUMACZENIE WYBRANYCH ZALECEŃ OŚRODKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Kierownik projektu: mgr Karolina Morze

Autorki: Kierownik projektu: mgr Karolina Morze; Autorki: Anna Kwiatek-Kucharska, Sylwia Ura-Polak, mgr Agata Brojanowska-Aleksandrowicz
Korekta: Anna Dudało
Skład: Agata Brojanowska-Aleksandrowicz
Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Barbara Baranowska
Konsultacja merytoryczna: Fundacja Rodzić po Ludzku
Zdjęcia: Freepik
Wydawca:
Fundacja Promocji Karmienia Piersią
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
kontakt: zarzad@fpkp.pl
Copyright 2020 (c) Fundacja Promocji Karmienia Piersią, wszystkie prawa zastrzeżone

Informacje zawarte w tym dokumencie są tłumaczeniem zaleceń ośrodków międzynarodowych, są aktualne w momencie publikacji. Sytuacja związana z COVID-19 zmienia się dynamicznie – aktualne
informacje można znaleźć na stronach WHO (Światowa Organizacja Zdrowia, World Health Organization) oraz CDC (Centrum Prewencji i Kontroli Chorób, Center for Disease Control and Prevention). Publikacja ta nie jest pełnym przeglądem naukowym literatury medycznej mającej zastosowanie w obszarze będącym przedmiotem rozważań niniejszej publikacji a jedynie wybranych zagadnień. Tłumaczenie nie jest autoryzowane przez żadną z organizacji.